அவள் கன்னத்தின் மச்சம்..


ப்ரகாரத்தை சுற்றிய காலடிகள்
சட்டென்று துண்டான மின்சாரம்
விளக்கொளியில் சுடறிய அந்த பழங்கோவில்..
பக்கத்தில் என்னவள்..
இரு அழகோவியம் அங்கு..
ஒன்று அக்கருங்கோவில்
மற்றொன்று அவள் முகமாய் ..
சுவரோடு இருந்த கருமையை
விரல் நுனியில் இழுத்தோடி..
திரும்படி.. உன் கன்னத்தில் வைத்துவிடுகிறேன் ஒரு திருஷ்டி பொட்டை என்றேன்..
திரும்பிய அவள் கன்னத்தில்..
முன்னமே பதிந்திருந்தது படைத்தவனின் திருஷ்டி பொட்டு..

Comments

Popular posts from this blog

சிட்லபாக்கத்தில் தொடரும் வாழ்வியல் போராட்டம்!

பிஞ்சிலே பழுத்தது-2 வயதில் ஒரு நாளைக்கி 40 சிகரட்..

GST – நான் அறிந்தவை!