கேள்வியில் தங்கியிருக்கும் விடை..

ஆற்றின் நடுப்பரப்பில்
கைப்பற்றும் நடைப்பயணம்
அசைவெங்கும் அற்றி
மனம் தாங்கும் நிலைக்கொளல்!

கண்கள் ஊடாய்
வார்த்தைகள் பரிமாற்றம்...
ஆயிரம் கேள்விகள்!

விழிகள்..
திசைகளை தேடியல்ல
வழிகளை தேடி..
பயணிக்க!
விடையற்ற சிரிப்பில்
மீண்டும் தொடரும்
மெல்லியதோர் நடைப்பயணம்...

அந்த ஆற்றின் நடுப்பரப்பில்
ஆற்றை தேடி..

சில சமயங்களில்!
விடைகள் கேள்விகளில் தான்
தொங்கிக்கொண்டிருக்கும்..
இது புரியாத மனம்.. தேடிக்கொண்டிருக்கிறது!!!

-தம்பி கூர்மதியன்

Comments

Popular posts from this blog

சிட்லபாக்கத்தில் தொடரும் வாழ்வியல் போராட்டம்!

மெரினாவில் ஓர் இரவு! போராட்டக்களம்..

ஏழு நாட்கள்...